Elektronické potvrzování výstupu zboží z EU

ostatní
Elektronické potvrzování výstupu zboží z EU

Celní správa zahájila přípravu vývoje elektronického systému, který bude umožňovat elektronické potvrzování prodejních dokladů zahraničním fyzickým osobám (s bydlištěm mimo EU) při výstupu zboží z prostoru EU přes tuzemské celní úřady na tuzemských letištích s mezinárodním provozem.

Jedná se o potvrzování výstupu zboží z EU za účelem vrácení daně z přidané hodnoty, která je součástí prodejní ceny zboží nakoupeného v tuzemsku.

Elektronický systém by měl zrychlit potvrzování prodejních dokladů a urychlit odbavování cestujících.

Nový elektronický systém by měl být spuštěn od druhé poloviny roku 2018.

Naše služby


Dále nabízíme služby pro bytová družstva a SVJ, služby spojené se správou společností a účetní software EuroFib.