Daňový kalendář 2019

Termíny zajímavé pro vás.

Leden

09.01.19
spotřební daň
platnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21.01.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.19
spotřební daň
splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.19
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018
25.01.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
25.01.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
25.01.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
25.01.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018
25.01.19
spotřební daň
daňové přiznání za prosinec 2018
25.01.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)
31.01.19
biopaliva
hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.19
daň silniční
daňové přiznání a daň za rok 2018
31.01.19
daň z nemovitých věcí
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019
31.01.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

Únor

11.02.19
spotřební daň
platnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.19
daň z příjmů
podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
15.02.19
daň z příjmů
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.02.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019
25.02.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za leden 2019
25.02.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za leden 2019
25.02.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019
25.02.19
spotřební daň
splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.19
spotřební daň
daňové přiznání za leden 2019
25.02.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)
28.02.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

Březen

01.03.19
daň z příjmů
podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
12.03.19
spotřební daň
splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.19
daň z příjmů
čtvrtletní záloha na daň
20.03.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.19
daň z příjmů
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
25.03.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019
25.03.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za únor 2019
25.03.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za únor 2019
25.03.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019
25.03.19
spotřební daň
daňové přiznání za únor 2019
25.03.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)
27.03.19
spotřební daň
splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

Duben

01.04.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
01.04.19
daň z příjmů
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
01.04.19
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.19
spotřební daň
splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.19
daň silniční
záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
20.04.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň k MOSS
23.04.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.19
spotřební daň
splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.19
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
25.04.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2019
25.04.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
25.04.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
25.04.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
25.04.19
spotřební daň
daňové přiznání za březen 2019
25.04.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
30.04.19
energetické daně
podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
30.04.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

Květen

10.05.19
spotřební daň
splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.05.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za duben 2019
27.05.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za duben 2019
27.05.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za duben 2019
27.05.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019
27.05.19
spotřební daň
splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.05.19
spotřební daň
daňové přiznání za duben 2019
27.05.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
31.05.19
daň z nemovitých věcí
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.19
daň z nemovitých věcí
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

Červen

10.06.19
spotřební daň
splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17.06.19
daň z příjmů
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.06.19
spotřební daň
splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019
25.06.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za květen 2019
25.06.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za květen 2019
25.06.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019
25.06.19
spotřební daň
daňové přiznání za květen 2019
25.06.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

Červenec

01.07.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
01.07.19
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
01.07.19
oznámení CRS (GATCA)
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
01.07.19
oznámení FATCA
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10.07.19
spotřební daň
splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.07.19
daň silniční
záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019
20.07.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň k MOSS
22.07.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.07.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019
25.07.19
spotřební daň
splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.19
spotřební daň
daňové přiznání za červen 2019
25.07.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
25.07.19
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019
25.07.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019
25.07.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
25.07.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
30.07.19
energetické daně
podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.07.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

Srpen

09.08.19
spotřební daň
splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.08.19
spotřební daň
splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
26.08.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019
26.08.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za červenec 2019
26.08.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za červenec 2019
26.08.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019
26.08.19
spotřební daň
daňové přiznání za červenec 2019
26.08.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

Září

02.09.19
daň z nemovitých věcí
splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
02.09.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019
09.09.19
spotřební daň
splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16.09.19
daň z příjmů
čtvrtletní záloha na daň
20.09.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.09.19
spotřební daň
splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019
25.09.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za srpen 2019
25.09.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za srpen 2019
25.09.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019
25.09.19
spotřební daň
daňové přiznání za srpen 2019
25.09.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)
30.09.19
daň z přidané hodnoty
žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
30.09.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018

Říjen

10.10.19
spotřební daň
splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.10.19
daň silniční
záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019
20.10.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21.10.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.10.19
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019
25.10.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019
25.10.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
25.10.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
25.10.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019
25.10.19
spotřební daň
splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.19
spotřební daň
daňové přiznání za září 2019
25.10.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
30.10.19
energetické daně
podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.10.19
daň z přidané hodnoty
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
31.10.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

Listopad

11.11.19
spotřební daň
splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.11.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019
25.11.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za říjen 2019
25.11.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za říjen 2019
25.11.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019
25.11.19
spotřební daň
splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.19
spotřební daň
daňové přiznání za říjen 2019
25.11.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)

Prosinec

02.12.19
daň z nemovitých věcí
splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
02.12.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019
10.12.19
spotřební daň
splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16.12.19
daň silniční
záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
16.12.19
daň z příjmů
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.19
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12.19
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019
27.12.19
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za listopad 2019
27.12.19
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za listopad 2019
27.12.19
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019
27.12.19
spotřební daň
splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.19
spotřební daň
daňové přiznání za listopad 2019
27.12.19
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)
31.12.19
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019

Kanceláře

Praha

Písek

Plzeň

Německo

  • Sozietät Jürgen Geiling & Partner
  • Tel: (+49 9971) 85190
  • Fax: (+49 9971) 851919
  • Adresa: Cham, Goethestraße 8, BRD