Country by Country Reporting

daně ostatní
Country by Country Reporting

Dne 9.10.2017 zveřejnila finanční správa informaci k výměně informací o nadnárodních skupinách s výnosy nad 750 mil. EUR. Tuto novou povinnost přinesla novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která nabyla účinnosti 19.9.2017.

Každá česká členská entita, která je součástí nadnárodní skupiny podniků, je povinna podat Ohlášení prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Ohlášení se podává nejpozději do konce prvního vykazovaného účetního období, čímž se rozumí účetní období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků. První Ohlášení musí být podána do 31. 10. 2017, pokud první vykazované účetní období končí před tímto datem.

Další povinností spojenou s CbCR (Country by Country Reporting) je podání Oznámení, které podává nejvyšší mateřská nebo zastupující entita skupiny. V případě, že povinnost Oznámení se vztahuje na českou entitu, toto Oznámení se bude podávat prostřednictvím aplikace EPO, a to do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období. První splnění povinností Oznámení podle tohoto zákona proběhne do 31. 12. 2017.

Místně příslušným správcem daně pro účely podávání těchto Ohlášení a Oznámení je Specializovaný finanční úřad.

Na webových stránkách Finanční správy již byl zveřejněn rovněž formulář Ohlášení pro podání v rámci aplikace EPO.

Odkaz na formulář Ohlášení uvádíme níže.

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=cCgqK%2BXevwd8i0EGmXDLJ6PZ

Více informací k dané problematice, včetně Sdělení finanční zprávy k podávání zpráv podle zemí (Country by Country Reporting, CbCR) naleznete pod níže uvedeným odkazem:

http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/country-by-country-reporting

Naše služby


Dále nabízíme služby pro bytová družstva a SVJ, služby spojené se správou společností a účetní software EuroFib.